I februari tecknade Bayn Europe AB och Paxman ett Letter of Intent för att öka närvaron och stärka Bayns varumärke i Grekland. Paxmans specialitet ligger inom lösningar och ingredienser till dryckesindustrin.

Bayns ingredienslösning för sockerreducering ska användas till dryck med omedelbar leverans och planerad lansering under Q2 2017.

”Vi är glada att vårt samarbete med Paxman redan gett resultat och vi ser fram emot att få feedback från slutkonsumenter. Dryckesindustrin är en av de största potentiella marknaderna för sockerreducering och detta ger oss goda förutsättningar för framtiden”, säger Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe.

Om Bayn Europe:

Bayn är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, kontakta: Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 16.55 CET.

Bilagor