Svensk Certifiering Norden AB, SCAB, som gör certifieringen erbjuder en av marknadens främsta certifieringstjänster med hög kompetens hos revisorerna. De utgår från företagets framgångsfaktorer och lägger stor vikt vid förmågan att uppfylla existerande och framtida kunders krav.

“Som livsmedelsföretag har vi från första början arbetat med hög och pålitlig kvalitet. Marknaden är strikt reglerad och vårt arbetssätt och dokumentation har naturligtvis alltid speglat detta, vilket tydligt visade sig i förcertifieringen”, säger Suzanne Preddie-Atterby, på Supply Chain Management på Bayn.

En ISO-certifiering är ett kvalitetsbevis som visar att ett företag uppfyller en lång rad krav på ledarskap och kundfokus, kvalitet och hur företagets ledning fattar beslut och arbetar med ständiga förbättringar. Varje år görs en revision av hur väl företaget tillämpar sina egna processer och instruktioner.

“Att bli ISO-certifierade är den externa bekräftelsen på att vårt företag tillämpar ett tydligt process- och kundorienterat arbetssätt för kvalitet i alla led”, säger Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB. “Att en leverantör och tillverkare lever upp till kraven för ISO-certifiering är idag ofta ett krav från kunderna eftersom det är ett bevis för ett systematiskt arbetssätt när det gäller såväl kundnöjdhet som miljö och ständiga förbättringar.”

Slutcertifiering väntas ske i april.

Bilagor