Tidigare i våras träffade representanter från Bayn riksdagsledamoten Erik Andersson för att diskutera tekniska lösningar för att reducera socker och samhällets roll i detta. Som riksdagsledamot för Nya Moderaterna har Erik Andersson ett tydligt intresse för allmänhälsan och inser likt Bayn att överkonsumtionen av socker i dagens samhälle är en risk inte bara för individens hälsa utan även något som kan orsaka samhället höga kostnader.

“Hälsofrågor är mycket viktiga för vårt parti”, säger Erik Andersson. “Det var högst intressant att höra om Bayns lösningar och att det är möjligt att reducera sockerhalten samtidigt som man bibehåller smaken. Vi ser varje dag hur övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar skapar lidande för människor. Att hitta en lösning på detta är oerhört viktigt.”

“Det är dags för politikerna att ta sitt ansvar runt överkonsumtion av socker i vårt samhälle. Det skapar ohälsa och onödiga sjukdomar, och gigantiska vårdkostnader”, säger Gunnar Ek, Bayns nye styrelseledamot och själv tidigare politiskt aktiv, som var med på mötet.

Bayn Europe AB är en oberoende utvecklare inom sockerersättningslösningar utvecklade ur naturliga råvaror. Våra innovativa och vetenskapligt utvecklade lösningar hjälper både stora och små livsmedelsproducenter att utveckla konkurrenskraftiga, sockerreducerade produkter där smak, konsistens och munkänsla bibehålls. Bayn har väl erkända lösningar för glass, choklad, konfektyr, dryck och bageriprodukter.

(This text will also be available in English on www.bayneurope.com/news/)

Bilagor