Sedan 2017 har Bayn aktivt arbetat för att positionera bolaget som en ledande leverantör med produkter som enkelt kan ersätta socker i olika marknadssegment. Att leverera färdiga produkter och tjänster var ett strategiskt steg för att förflytta Bayn till ett mer lösningsorienterat bolag.

Försäljningen av sockerersättningslösningar har sedan dess ökat till att nu utgöra hälften av företagets försäljning. Bayns lösningar för sockerreducerad eller sockerfri glass har varit särskilt framgångsrika i sommar. Den övriga försäljningen utgörs av ingredienser som till exempel stevia och rosmarinextrakt under samlingsnamnet NAVIA®.

EUREBA® sockerersättningslösningar finns för bland annat glass, yoghurt, fruktberedningar, konfektyrer och drycker. Bayn erbjuder inte bara själva sockerersättningslösningen utan tillhandahåller även konsulttjänster inom formulering och produktutveckling.

Den ökade försäljningen av EUREBA® medför att bolaget kommer att påbörja tillverkning i större skala även i Nederländerna. 

Bilagor