Bayn Europe informerar om att bolaget har beslutat att byta Certified Adviser, från Mangold Fondkommission AB till FNCA Sweden AB.

Bytet till ny Certified Adviser träder i kraft från och med 1 december 2019.

Bilagor