”Det är glädjande att den nyligen genomförda emissionen om 10 Mkr övertecknades och att det stora intresset därmed möjliggjorde en tillkommande riktad emission om ca 2,8 Mkr. Ägarkretsen omfattar nu tillsammans med tidigare ägare drygt 250 st. Bayn Europe kan efter den tillkommande finansieringen genomföra planen som tidigare lagts av styrelsen med framför allt utökade marknadssatsningar och fortsatt utveckling av steviabaserade recept. Planenligt med indikationen i memorandumet inför spridningsemissionen genomför vi nu listningen på First North med första listningsdag den 12 november”, säger Bayn Europes VD Lucy Dahlgren.

G&W Fondkommission agerar som Bayn Europes Certified Adviser.

För mer information se www.bayn.se eller kontakta

Lucy Dahlgren, VD, tel 0737-38 67 52, e-mail ld@bayn.se

Om Bayn Europe AB

Bayn är ett innovativt företag baserat i Stockholm, specialiserat på naturliga och hälsosamma lösningar för sockerreduktion med Stevia inom livsmedels- och dryckesbranschen. Bayns produkter säljs på den Europeiska marknaden under varumärket EUREBA®. Bayn arbetar endast med naturliga bulkingredienser i sina Stevia-applikationer för att optimera smak, textur och kostnad till fördel för hälsa och miljö. Bayn fokuserar på vetenskaplig forskning och arbetar i enlighet med strikta riktlinjer för etik och kvalitet. För mer information se www.bayn.se.

Bilagor