Under 13–18 juni 2019 kan innehavare av Bayn Europe AB TO4 lösa in sina optioner mot aktier. En (1) TO4 kan under perioden växlas till en (1) aktie, till ett pris av 1,10 SEK. Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos en bank eller annat värdepappersinstitut skall kontakta denna för att utnyttja optionerna för teckning. Teckning för övriga optionsinnehavare sker genom samtidig betalning samt genom att anmälningssedeln fylls i, signeras och insänds till emissionsinstitutet (Eminova Fondkommission) senast klockan 16.00 den 18 juni 2019.

För frågor och hjälp i detta ärende, vänligen kontakta Emissionsinstitutet Eminova Fondkommission som nås på 08-684 211 00, eller maila info@eminova.se.

Bilagor