Historiskt har Bayn nyttjat en traditionell metod av ”batch-produktion” vilket innebär att råvarorna blandas i en sats åt gången, varvid med mellanliggande rengöring och iordningställande av utrustningen medför höga ställkostnader och därmed ett högt kilopris på den slutliga produkten.

 En annan bi-effekt som vanligtvis uppstår vid sats-tillverkning och annan traditionell tillverkning baserad på flera råvaror och sötningsmedel, är att produkten får en ojämn blandning och där det blir en komplicerad process att ersätta vanligt socker eller andra råvaror med nya alternativa råvaror och sötningsmedel, ett vanligt förekommande hinder för tillverkare och deras R&D.

Med den teknologi som nu testats under det senaste året och nu även lanserats för kommersiell användning genom b.l.a Pändys gelégodis, har Bayn Europe AB nu dokumenterat och säkerställt den tekniska verkshöjden och kartläggning av processen som krävs att möjliggöra ett patent för produktionsmetoden.

Eftersom den nya metoden inte bara är en blandning, utan skapar en homogen partikel, kan man vara säker på att få samma sötma i varje påse, tugga eller I industrinsförpaktingarna. Vi har fokuserat på att få fram en riktig kommersiell ersättare till socker, där graden av söthet är densamma som socker och där kunden helt enkelt bara kan byta ut sockret mot vår nya råvara, som till beteendet är snarlikt men har en helt annan näringsprofil och utan de negativa bi-effekterna av sockret. Det innebär även att vi kan hålla en synonym prisbild på den nya råvaran och snabbare etablera den hos återförsäljare, distributörer, fabriker m.m utan att de behöver räkna om eller justera sitt recept inför varje beställning. Vi ser detta som en viktig pusselbit för att massproducera våra söta EUREBA-fibrer och effektivt kunna etablera råvarorna I vilken industri som helst som använder socker i sina sammansatta livsmedel. – Patrik Edström, VD Bayn Europe.

Vi har en lång erfarenhet av de utmaningar som kan uppstå med att få tillverkare att blanda sötningsmedlen och råvarorna på rätt sätt för att få till en bra slutprodukt. Med den nya lösningen som Bayn nu tillhandahåller så är det mycket enkelt för nya tillverkare att rakt av ersätta socker i sin produktion med EUREBA och skapa en snarlik produkt fast helt utan socker. Att vi sedan kan visa färdiga produkter som löpande säljs i handeln så blir det ett kvitto på att det fungerar hela vägen till slutkonsumenter. Det möjligör även en snabb expansion av nya innovationer och vi är redan i dialog med ytterligare tillverkare där vi tror att det finns goda möjligheter att ersätta traditionella livsmedel genom att göra sockerfria- och sockerreducerade produkter istället. – Simon Petrén, VD Pändy Foods AB.

Sedan PRV nu har bekräftat att patenterings-processen har påbörjats är nästa steg att invänta det tekniska föreläggandet vartefter det internationella patentet kompletteras med. Uppskattningsvis tar hela processen mellan sju månader och två år. Under tiden kommer Bayn nu att forlöpande förfina processen genom reguljära leveranser tillverkade enligt den patentsökta processen.

Bilagor