Avstämningsdagen för de teckningsoptioner som Bayn Europe AB delar ut till sina aktieägare som kompensation för utspädningen i och med den första Tranchen i den finansieringslösning som bolaget offentliggjorde den 25 oktober 2017 är fastställd till den 18 december 2017. Sista dagen för handel inklusive rätt till deltagande i erbjudandet är den 14 december 2017.

I den första Tranchen kommer en (1) teckningsoption tilldelas för fjorton (14) aktier enligt pressmeddelande den 16 november.

Första handelsdag för teckningsoptionerna blir den 21 december 2017.

Om Bayn Europe:

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering.  Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, kontakta: Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017 kl. 13.00 CET.

Bilagor