“Den nya strategin som antagits passar väl med våra tillväxtambitioner och namnändringen återspeglar den grupp av bolag som koncernen nu innefattar. Det känns otroligt roligt att vi kommit så pass långt på kort tid och resan har bara börjat. Vi ser många intressanta förvärvsmöjligheter framöver, för att fortsätta utvecklingen av den koncern som vi bygger.”, säger Peter Werme, Ordförande Bayn Group AB

Bayn Group (tidigare Bayn Europe) har historiskt haft en affärsmodell med teknikanpassning och försäljning av stevia. De senaste åren har verksamheten affärsmodell utvecklats mot ett teknikfokus genom att ta fram en egen processteknik för att skapa nya sammansatta ingredienser som ersätter socker 1:1, under varumärket EUREBA.

Sedan årsskiftet genomförde bolaget ett strategiskt förvärv av Pändy Foods, där nya investerare, styrelse och ledning tillkommit bolaget. Efter förvärvet utannonserades en ny strategi med höga tillväxtmål och fokus på både organisk tillväxt samt genom noggrant utvalda förvärv, med avsikt att stärka koncernen teknikmässigt och finansiellt.

En central del av Bayn Groups affärsmodell är att aktivt identifiera, utvärdera och förvärva intressanta och snabbväxande foodtech-bolag inom segmentet nyttigare livsmedel. Under året har Bayn hittills genomfört flera förvärv; Pändy Foods AB och Tweek AB samt ingått avtal om förvärv av Koppers Candy Sweden AB.

I och med den nya förvärvsstrategin är det naturligt att koncernens varumärkesidentitet tar en ny form och byter namn till Bayn Group AB. Gruppen har fortsatt en vision om att bli en ledande aktör inom socker- och kalorireducerade livsmedel, men där tillväxten nu stärks genom förvärv lönsamma och snabbväxande bolag inom segmentet.

Den nya varumärkesidentiteten kommer att gå live under hösten 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, vice VD Bayn Group AB
Tel: +46709999455
Email: simon.petren@bayneurope.com

Om Bayn Group AB (publ)
Bayn Group AB is a Swedish food-tech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayneurope.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Bilagor