Med lång branscherfarenhet är Kemi-Intressen en av de äldsta och mest erfarna distributörerna av naturliga råvaror, specialkemikalier och polymerer i Norden och Baltikum. Med Bayns sockerersättningar kommer de främst att vända sig till dryckes-och bageriproducenter.

”Vi har arbetat med stevia sen 2011, när det blev godkänt inom EU. Det är en speciell ingrediens som kräver mycket kunskap för att lyckas med, vad det gäller att få fram sötma utan bismak och bra textur. Med Bayns sockerersättningar kan vi möta producenternas och marknadens efterfrågan.” säger Anna-Lena Beckman, VD Kemi-Intressen AB.

“Bayns sockerersättningar och lösningar för sockerreducering, med expertis inom sensorisk profilering och formulering, strider mot livsmedelsindustrins nuvarande vinstsystem byggt på socker. Vi har lärt oss att vi inte bara kan arbeta med distributörer för att de är stora, utan vi behöver samarbetspartners vars affärskoncept baseras på mervärde av kunskapsapplikation och CSR (corporate social responsibility). Samarbetet med Kemi-Intressen kan hjälpa Bayn med det och med att nå marknaden på en bredare och effektivare front. Efterfrågan på goda och hälsosamma alternativ till socker har aldrig varit större.” säger Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB.

Om Kemi-Intressen:

Kemi-Intressen AB är en del av NRC gruppen, www.nrc.de med högkvarter i Hamburg, Tyskland. Kemi-Intressen är en internationellt verkande, familjeägd distributör av matingredienser, specialitetskemikalier och naturliga råa material. Kemi-Intressen är den nordiska grenen av NRC och betjänar nordiska tillverkare av mat, kosmetika, farmaka och andra industrier. Bolagets omsättning är ca 200 MSEK årligen och med 20 anställda.

Om Bayn Europe:

Bayn är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, kontakta: Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017 kl. 10.45 CET.

Bilagor