“Toikako Kaubandus OÜ är en distributör med 25 års erfarenhet av den estniska livsmedelsmarknaden. De är för närvarande ett av Estlands ledande bolag som förser livsmedelsindustrin med ingredienser. Under de senaste åren har de utvecklat ett gott samarbete med flera estniska bageri-, konfektyr-, dryckes-, och mejeriföretag i landet.”, säger Lucy Dahlgren, VD på Bayn Europe AB.

Bayn har scannat sina marknadskanaler och beslutet att teckna detta Letter of Intent med Toikako Kaubandus OÜ baserades på bolagets profil – deras förmåga och kapacitet som en kanalpartner. Bayn och Toikako Kaubandus OÜ har kommit överens om en gemensam portfölj för sockerreducering med NAVIA och EUREBA, där Bayn tillhandahåller teknisk support.

“Flera av våra kunder har efterfrågat steviabaserade lösningar för sockerreducering inom mejeri, glass och fruktberedning. Vid sidan av det har vi också god potential för försäljning av stevia som ingrediens. Tillsammans med Bayns stöd kan vi erbjuda dessa produkter och bemöta och matcha våra kunders behov.” Säger Meelis Tamme, VD på Toikako Kaubandus OÜ.

”Vi ser fram emot att samarbeta med Toikako Kaubandus OÜ och att stärka vår närvaro och bygga våra varumärken på den estniska marknaden. Företaget har redan sina produkter och affärsområden kartlagda vilket gör vår strategi mer effektiv och marknadsanpassad. Vi ser fram emot ett förlängt samarbetsavtal med en tydlig marknadsplan efter LoI-perioden” säger Lucy Dahlgren.

Om Bayn Europe:

Bayn är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, kontakta Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017 kl. 09.00 CET.

Bilagor