Ingrediensleverantören Storms AS utvecklar och producerar bland annat aromer, fruktkoncentrat och färger till livsmedelsindustrin.

Avtalet med Bayn innehåller överenskommelser runt distribution av Bayns lösningar för sockerreducering. Efter en testperiod på 6 månader, med start i juni 2017, kan distributörsavtal tecknas.

“Att vi tecknat Lol med Storms AS betyder mycket för oss. De kommer att täcka upp den nordiska marknaden, stärka vårt varumärke och öka försäljningen av NAVIA och EUREBA. Storms AS har lång erfarenhet inom distribution av ingredienser vilket vi värdesätter och vi uppskattar att de har sitt fokus på produktutvecklingssupport .” säger Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB.

Storms AS kommer att fokusera på försäljning och marknadsföring kring Bayn Europes båda varumärken EUREBA och NAVIA – totallösningar för sockerersättningar respektive naturliga ingredienser för sockerreducering.

”Sockerreducering är en stark trend och ligger högt upp på alla livsmedelsproducenters agenda. Sockerreducering är mer än att bara söta med stevia. Därför är vi glada att vi får jobba med Bayns lösningar för sockerreducering med fokus på smak och konsistens, och som dessutom är enkla att använda.” säger Rolf Storm, VD Storms AS.

Om Bayn Europe:

Bayn är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, kontakta: Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017 kl. 15.15 CET.

Bilagor