Läskedrycks-producenter har arbetat i många år för att reducera sockerinnehållet i sina produkter för att möta marknadens krav.

”Enligt statistik från Svenska Bryggerier låg läskkonsumtionen i Sverige år 2015 på 93,6 liter läsk per person. Läsk innehåller ungefär 10 % socker per liter vilket innebär att vi i Sverige konsumerar ungefär 100 000 ton socker per år, bara genom läsk. ” säger Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB.

Smak och munkänsla är de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till avseende sockerreducering i drycker. Hittills har det oftast krävts individuella lösningar för varje enskild dryck vilket har ökat både kostnaden och tiden för producenterna.

“Vi har under många år arbetat med och testat olika lösningar för läsk. Målet har varit att få fram en variant som passar för olika smaker. De konsumenter som deltagit i våra undersökningar har varit positiva, både avseende smakupplevelse och munkänsla. Tester har visat att lösningen kan användas till olika typer av läsk vilket ökar effektiviteten i produktionen samt underlättar för läskedrycks-producenter vid framtagandet av nya sockerreducerade produkter.” säger Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB.

Om Bayn Europe:
Bayn är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayn.se

För mer information, kontakta:
Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2017 kl. 12.00 CET.

Bilagor