Björn Johansson har femton års erfarenhet som konsult inom den brittiska mat- och dryckesindustrin och ett stort kontaktnät som är relevant för Bayns närvaro i Storbritannien och Irland.

– Vi hälsar Björn Johansson varmt välkommen till vårt team. Björns närvaro i Storbritannien är betydelsefullt för hur vi kan närma oss och arbeta med våra kunder på en viktig marknad. Hans primära uppgift är att förstärka vårt återförsäljarnät i Storbritannien och Irland, säger Mats Källqvist, försäljnings- och marknadschef på Bayn Europe i Stockholm.

Marknaden i Storbritannien och Irland är en intressant marknad som ligger långt framme i utvecklingen av sockerreducerade livsmedel och drycker.

– Bayns sockerreducerande produktlinje Eureba® är därför mycket intressant i sammanhanget. Här kan vi tillföra nya idéer tillsammans med våra distributörer, säger Björn Johansson.

Björn Johansson började sin tjänst i slutet av juni 2019.

Bilagor