Bayn Europe AB har fått en order av strategisk betydelse från en internationellt ledande chokladtillverkare. Efter noggrann utvärdering som pågått under cirka 3 års tid har bolaget nu beslutat att inleda med en första kommersiell order. Ordervärde på denna första order ligger på ca 125.000 kr.

”Denna order är en milestone för Bayn som bevisar högt ställda krav på smak och kvalitet i produkten. Vi är mycket glada att denna globala aktör har beslutat att använda våra produkter i deras kommande marknadslansering av choklad utan tillsatt socker”, säger Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB.

Bayn räknar med att första delen av ordern levereras under det första kvartalet 2017.

För mer information, kontakta:

Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se
Ange Mertner, Vice-VD, Bayn Europe AB, e-mail am@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2016 kl. 10.30 CET.

Om Bayn Europe:
Bayn är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayn.se

Bilagor