Bayn Europe tillkännager utvecklingen av en ny formel för sockerreducerad choklad. Lösningen ”Dark chocolate blend” är en sockerersättning för mörk choklad baserad på extrakt av Monk fruit och är framtagen i samråd med potentiella partners,  skräddarsydd för den kinesiska marknaden.

Det konsumeras  7,5 miljoner ton choklad i världen varje år med en försäljning på mer än 100 miljarder USD. Schweiz har den högsta förbrukningen per capita med 9 kg per år. Den kinesiska konsumtionen ligger än så länge på blygsamma 0,3 kg per år men växer i snabb takt och Kina förväntas nå en total konsumtion på 350 000 ton choklad redan år 2020″

”Det finns ett stort intresse för import av våra lösningar och produkter i Kina men den kinesiska lagstiftningen har inte godkänt Stevia som sötningsmedel i choklad. Därför har vi nu utvecklat en ny formel med extrakt av Monk fruit, ett annat naturligt sötningsmedel som är godkänt i Kina men inte godkänt i Europa, säger Lucy Dahlgren, VD på Bayn. ”Att ersätta tillsatt socker inom ramen för varierande nationell lagstiftning är en  teknisk och kommersiell utmaning. Med konsoliderade regionala partnerskap är vi dock väl rustade att tackla dessa utmaningar”.

Om Bayn Europe:

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering.  Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, kontakta: Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2017 kl. 12.15 CET.

Bilagor