Bayn förstärker ytterligare sin utvecklingsavdelning med Ola Broström som Innovation Manager. Han har en fil.kand. i kemi från Göteborgs Universitet, och har under 25 år jobbat inom livsmedelsindustrin med bland annat produktutveckling, forskningsprojekt och B2B försäljning. I det nya jobbet går han varvet runt och kommer tillbaka till utvecklingsarbetet. Han kommer att fungera som förbindelselänk mellan marknaden och Bayns utvecklingsavdelning.

Ola kommer närmast från Nordmann Nordic AB Sverige där han arbetat som sales manager.

– Jag valde Bayn för att här ges en bra möjlighet att kombinera mina erfarenheter från produktutveckling och marknad. Min förhoppning är att jag ska bidra med innovativa lösningar som kan göra en skillnad för ett av vår tids största hälsoproblem.

Vi på Bayn välkomnar Ola och önskar honom all lycka i hans nya position. 

Bilagor