Bayn Europe har avslutat lösenperioden för teckningsoptioner av Serie TO5 som löpte mellan 13 januari 2020 och 22 januari 2020 och som emitterades till alla aktieägare i samband med Bolagets riktade emission som genomfördes under oktober 2019. Utfallet visar att totalt har tecknats 3 265 858 aktier till teckningskursen 1,45 SEK per aktie, motsvarande en teckningsgrad om cirka 76,39 procent. Bolaget tillförs således knappt 4,7 MSEK efter emissionskostnader.

– Vi är glada för det positiva utfallet. Detta kommer att användas till teknikutveckling, patentering och vidare uppbyggnad av marknadsföringen. Jag vill även rikta ett tack till alla aktieägare som valt att nyttja sina teckningsoptioner och som därmed visat sitt långsiktiga stöd till bolaget, säger Bayn Europes vd Patrik Edström.

Antal aktier och aktiekapital

Totalt tecknades 3 265 858 nya aktier i den nu avslutade lösenperioden. Bolaget tillförs därmed totalt 4 735 494 kronor före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 50 tusen kronor. Teckningsgraden uppgick därmed till 76,39 procent.

Emissionen medför att antalet aktier i Bayn Europe ökar med cirka 3 265 858 aktier till totalt 42 061 770 aktier och aktiekapitalet ökar med cirka 718 488 kronor till totalt cirka 9 253 589,40 kronor. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med emissionens registrering.

Automatisk omvandling av nytecknade aktier (”Interimsaktier”) kommer att ske så snart registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under första halvan av februari 2020. Omvandling sker utan vidare avisering till innehavaren.

Bilagor