Bayn Group AB (publ) (“Bolaget”) har givit Carnegie Investment Bank i uppdrag att som Sole Bookrunner arrangera ett antal investerarsamtal med utvalda nordiska obligationsinvesterare för att utforska förutsättningarna för Bolaget att emittera seniora säkerställda företagsobligationer om 100 000 000 kronor under ett ramverk om 500 000 000 kronor. En bolagspresentation kommer att hållas kl. 09.00 onsdagen den 16 december 2020. Nettolikviden från den avsedda emissionen kommer att utöka Bolagets finansiella beredskap och användas för att finansiera framtida förvärv och allmänna bolagsändamål. Emissionen förväntas ske inom en snar framtid om marknadsförutsättningarna bedöms som gynnsamma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, Vice VD, Bayn Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@bayngroup.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bayn Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Bayn Group

Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar-and calorie reduced products.

For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN

FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se