Kommentarer från årsredovisningen:

”När jag summerar år 2020 finns många goda minnen att blicka tillbaka på och det har nog inte undgått någon att året var det absolut starkaste i företagets historia. Genom en antagen och förvärvsintensiv strategi har vi lyckats attrahera flera intressanta företag med drivna entreprenörer som tillsammans vill vara med och förändra marknaden för FMCG-produkter. Bayn Group har blivit ett hem för snabbväxande bolag, som drivs av entreprenörer och där vi med gemensamma krafter och visionär samsyn skapar framtidens varor ämnade för den medvetne konsumenten. ” – Simon Petrén, VD Bayn Group AB

”Under 2020 lade vi grunden för att genomföra förvärv med en stark organisation i ryggen. Nu inleds nästa fas för att kunna fortsätta på den inslagna strategin och växa med lönsamhet. Nyligen kommunicerade vi för första gången finansiella mål på medellång sikt som bland annat innebär att vi vill växa vår nettoomsättning till 8 miljarder med en lönsamhet på 10% justerad EBITDA vid utgången av 2025. Det är ett ambitiöst tillväxtmål, men med den kraft som nu finns i organisationen är jag övertygad om att vi har verktygen och möjligheterna att ta oss dit. Det kommer vara en spännande resa och jag ser fram emot vad vi tillsammans kan åstadkomma i den nya koncernen som nu växer fram.”
– Peter Werme, Styrelseordförande Bayn Group AB

För att beställa en tryckt årsredovisning, vänligen skicka ett email med ditt namn och adress till info@bayngroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Bayn Group AB (publ)
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@bayngroup.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bayn Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Bayn
Bayn Group is a Swedish food-tech and FMCG-group, supplying the next generation of products that are good for people and the planet. Bayn targets the segments of foodtech, eco, sustainability and vegan to drive high organic growth, acquisitions and utilize synergies in the different operation entities: Brands, Distribution, Manufacturing and Ingredients and R&D. Bayn’s technology solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar-reduced, sustainable and vegan products. For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se