The Humble Co. har varit verksamma i Ryssland respektive USA i ett par år och flyttar nu fram positionerna rejält – i Ryssland lanseras en bred portfölj av produkter med bland annat Lenta och X5. I USA lanserar bolaget sitt tuggummi i kassalinjerna i över 2000 Rite Aid-butiker, tre barnprodukter på CVS samt breddar sitt produktsortiment på Sprouts.

”Efter ett, relativt sett, trögare 2020 med Corona – som inneburit försenade listningsfönster och stängda butiker känner vi att vi har fått en fantastisk start på 2021 men vind i seglen. Vi ser nu resultatet av det allt det hårda förarbete som vi har lagt ner i form av bearbetning av nya kedjor och marknader samt produktutveckling. I Ryssland har vi kämpat en lång tid för att hitta rätt partner och alla certifikat och dokument som krävs för registrering av samtliga produkter, vilket vi nu har på plats och som möjliggör denna snabba expansion. Det ska bli oerhört spännande att se utfallet från de nya listningarna och hur vi kan skala ut flera av koncernens och nu när manegen är krattad. Vår strategi med fullt fokus på Amazon i syfte att bygga varumärkeskännedom och produktlojalitet utan att behöva vänta på listningar i fysiska butiker har visat sig framgångsrik och vi ser fram emot att skörda frukterna av plattformen framöver. Dominoeffekten inom offline retail är en stark kraft och vi har bara skrapat på ytan hittills.” – Oskar Holmblad, Försäljningschef The Humble Co. AB 

The Humble Co. är ett världsledande bolag inom Natural Care bambutandborstar och förvärvades av Bayn Group den 18 mars 2021. Bolaget har en djup distribution i över 30 marknader och sedan tidigare ca 40 000 point of sales. Med de nya listningsbeskeden ser Bolaget goda möjligheter att kunna nå en total distribution om ca 60 000 butiker under 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Bayn Group AB (publ)
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@bayngroup.com

Denna information är sådan som Bayn Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bayn Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Bayn
Bayn Group is a Swedish food-tech and FMCG-group, supplying the next generation of products that are good for people and the planet. Bayn targets the segments of foodtech, eco, sustainability and vegan to drive high organic growth, acquisitions and utilize synergies in the different operation entities: Brands, Distribution, Manufacturing and Ingredients and R&D. Bayn’s technology solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar-reduced, sustainable and vegan products. For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

 

Bilagor