Simon Petrén är en av grundarna och tidigare VD för Pändy Foods AB, vilket förvärvades av Bayn Group i början av året. Han har en bakgrund som BI-analytiker, entreprenör och investerare samt sitter i styrelsen för två foodtech-bolag. Sedan förvärvet har Simon varit Bayn Groups vice VD med huvudansvar för M&A, IR och finansiering. Simon har en M.Sc. från KTH inom maskinteknik, Product Innovation Management samt även läst företagsekonomi på Stockholms Universitet.

”Vi i styrelsen ser det som ett naturligt steg att Simon tar över som VD i det skede som Bayn Group befinner sig i, med en stark tillväxt och en tydlig förvärvsstrategi. Han är en kompetent, driven och talangfull entreprenör med högt tempo och engagemang. Under det gångna året har han visat prov på stor leveransförmåga inom sina fokusområden och skiftet är också en del i Bayn Groups successions-planering. Tillsammans med styrelsen vill jag tacka Patrik Edström för hans viktiga insatser i bolaget under åren som VD. Det känns mycket tryggt att han kommer fortsätta som operativ chef i Bayn-gruppen och säkerställa att vi får ut det mesta möjliga av de redan förvärvade bolagen. Nu rustar vi för fortsatt hög tillväxt och resan har bara börjat.” – Peter Werme, styrelseordförande Bayn Group AB

”Det känns otroligt spännande och en ära att ta vid och fortsätta bygget av Bayn Group. Patrik och jag har utvecklat en effektiv dynamik i vårt gemensamma arbete med hur vi bygger Bayn-koncernen för att få ut maximalt från vår tillväxtstrategi. Vi ser goda möjligheter till flera förvärv i närtid och med den nya strukturen hoppas vi kunna öka tempot ytterligare och samtidigt ta vara på synergieffekter och få ökad hävstång på vår strukturella teknologiplattform.” – Simon Petrén, vice VD Bayn Group AB

”Simon och jag har på kort tid byggt en relation som har möjliggjort den höga förvärvstakt som vi har haft under året. Genom den nya organisationen kommer jag framåt att kunna fokusera och lägga kraft på att bygga de operativa enheterna. Vi har även sett över vår successionsplanering och dragit slutsatsen att Simon är rätt person att ta Bayn Group till nästa nivå. Gruppen har växt från att vara endast en operativ verksamhet till fem olika entreprenöriellt drivna enheter som skall fungera som en industrigrupp; det ställer höga krav på ledningens fokus för att effektivt kapitalisera på de många möjligheter som uppstår när vi expanderar gruppen.” – Patrik Edström, VD Bayn Group AB

Bayn Group har haft en hög tillväxt under första halvåret 2020 med en försäljningsökning om ca 1441 % pro-forma för andra kvartalet 2020. Verksamheten har utvecklats med flera nya affärsområden genom de olika förvärven av Pändy Foods AB, Tweek AB, Koppers Candy Sweden AB och Amerpharma. Bolaget har sedan förvärvet av Pändy Foods AB en uttalad förvärvsstrategi för att snabbare kunna växa och bli en ledande aktör inom sockerreducerade livsmedel.

Simon tillträder den nya tjänsten den 1 januari 2021 och Patrik Edström fortsätter som verkställande direktör fram till dess. Simon är bolagets tredje störste aktieägare och äger 5 975 000 aktier i Bayn Group genom bolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Werme, styrelseordförande Bayn Group AB (publ)
Tel: +46706267899

Email: peter.werme@fefonden.se

Denna information är sådan information som Bayn Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl. 13.00 CET.

Bayn Group is an independent supplier of cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s plant-based ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new healthier formulations and recipes focused on taste and texture to help food and beverage companies around the world reduce sugar and calories in their products. For more information www.bayneurope.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN

FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se.