Teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att under perioden 14 november – 28 november 2016 teckna en ny aktie för varje option. Teckningskursen för de nya aktierna har bestämts till 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen baserad på en period av tio handelsdagar som slutar tio bankdagar före teckningsperioden börjar. Högsta kurs för teckning av aktier är satt till 6,00 SEK per aktie.

För optionerna gäller följande:

–       Första handelsdag 9 augusti 2016.

–       Sista dag för handel med optionerna är den 26 november 2016.

–       Värdepappersnamn: Bayn Europe TO

–       Kortnamn: BAYN TO

–       ISIN-kod: SE0008321467

–       Orderboks ID: 125318

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2016 kl. 11.00 CET. 

Om Bayn

Bayn Europe AB är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter i världen med att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn Europe AB är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

Bilagor