Detta är ett förtydligande av det meddelande som gick ut på Facebook under tisdagskvällen.

Bayn Europe AB har mött sina strategiska partners från 5 olika Europeiska länder under september månad i bolagets studio på Drottninggatan 32 i Gävle. Våra forskare och tekniska utvecklare har undervisat kring teknologi och praktisk hantering på akademisk nivå för att ersätta socker med naturliga och lågkalori ingredienser i en rad olika tillämpningar, t.ex för glass, choklad, bakverk, drycker m.m. Vi ser goda förutsättningar till affärer i en rad länder med Gävle som nav. 

”Gävle är en trevlig stad med bra kommunikationer till Arlanda och Stockholm, vilket är en förutsättning för våra internationella affärs partners. Vi är glada över att vi hade möjlighet att etablera verksamhet i Gävle, säger Lucy Dahlgren,VD Bayn Europe AB.

Om Bayn Europe:

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering.  Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, kontakta: Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2017 kl. 08:55 CET.

Bilagor