Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 3 september 2018. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på First North är den 7 september 2018. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla stamaktier, vilka beräknas finnas på respektives VP-konto och depå den 13 september 2018.

Genom nyemissionen har aktiekapitalet i Bayn Europe AB ökat med 1 671 226,26 SEK genom emission av 7 596 483 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 3 941 812,38 SEK fördelat på 17 917 329 aktier.

Bilagor