Avtalet som slöts 2020-04-15 innebär att Bayn blir exklusiv distributör för EPCs stevia-aromer och thaumatin-extrakt i Norra Europa. Utöver detta tillförsäkras Bayn tillgång till EPCs tekniska kunnande vad avser sötning av drycker. Bayn kommer även att vidareutveckla applikationsområden för EPCs råvaror till andra produktkategorier.

Totalt rör det sig om ett nytt produktprogram med ett tiotal sötningsprodukter och extrakt som baseras på stevia och thaumatin. De nya produkterna har bland annat har fördelen att de kan eliminera eventuella bismaker i produkter, ett problem som många producenter har idag när de använder såväl naturliga som kemiska sötningsmedel i sina sockerfria- och sockerreducerade livsmedel.

”Vi har arbetat med EPC under femton år i olika konstellationer och är mycket glada över att ha kunnat säkra distributions-rätten och tillgången till deras innovativa och högkvalitativa produkter. EPC har under de senaste åren koncentrerat sig på USA-marknaden och känner sig nu redo att ge sig i kast med Europa. Jag tror att distributionen och möjligheten att hjälpa tillverkare att implementera de attraktiva produkterna I sina existerande livsmedel kommer vara viktigast på kort sikt, men man skall heller inte underskatta värdet av dessa produkter för vår egen produktion av den sötade fibern EUREBA®.” – Patrik Edström, VD Bayn Europe AB.

Bilagor