“Bayn och R2 Group delar visionen att erbjuda livsmedelsindustrin funktionella, kompletta lösningar för naturliga kalorifria sötningsmedel, till skillnad från att enbart sälja Stevia som en ingrediens”, säger Lucy Dahlgren, VD på Bayn. “Genom detta starka samarbete kommer vi kunna erbjuda innovativa lösningar för sockerreduktion, baserade på Stevia, som möter de specifika behoven på den Nordiska marknaden, där R2 Group redan innehar en stark position.”

Kombinationen av Bayns expertis inom tillämpning av Stevia och R2 Groups expertis inom affärsområdet Food Solutions utgör en lovande grund i det gemensamma arbetet med att testa och utveckla innovativa lösningar, med målet att förverkliga företagens strategi för att reducera socker och kalorier inom livsmedelsindustrin i Norden.

“R2 Group har valt Bayn som samarbetspartner för Stevia inom vår sockerreduktionsstrategi tack vare bolagets förhållningssätt till marknaden”, säger Steen Nordmark, Chief Commercial Officer på R2 Group. “Bayns strategi är att erbjuda marknaden färdiga blandningar för sockerreduktion under varumärket EUREBA®, utvecklade och optimerade i nära samarbete med kunderna. Detta gör att kunderna snabbare kan få ut produkterna på marknaden. R2 Group har resurser att producera EUREBA®-blandningar för den Nordiska marknaden, något vi kommer att göra i nära samarbete med Bayn’s R&D-team samt våra egna aromspecialister och tekniska team i vårt Food Innovation Centre. Stevia har kommit för att stanna och med rätt förhållningssätt till marknaden ger detta starka samarbete stora möjligheter.”

För mer information vänligen kontakta
Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB, tel. +46 73 73 86 752, e-mail ld@bayn.se
Steen Nordmark, CCO R2 Group A/S, tel. + 45 40 41 54 02, e-mail stn@r2group.eu

Om Bayn Europe AB
Bayn är ett innovativt företag baserat i Stockholm, specialiserat på naturliga och hälsosamma lösningar för sockerreduktion med Stevia. Bayns produkter säljs på den Europeiska marknaden under varumärket EUREBA®. Bayn arbetar endast med naturliga bulkingredienser i sina Stevia-applikationer för att optimera smak, textur och kostnad till fördel för hälsa och miljö. Bayn fokuserar på vetenskaplig forskning och arbetar i enlighet med strikta riktlinjer för etik och kvalitet. För mer information se www.bayn.se

Om R2 Group
R2 Group är ett danskt företag som producerar och distribuerar livsmedelsingredienser och innovativa lösningar för livsmedelsprodukter. Med huvudkontor på Jylland, produktionsanläggning i Köpenhamn, försäljningskontor i Sverige och en lokal försäljningskår i Finland är R2 Group etablerade och starka på den Nordiska marknaden.

R2 Group är en kompetent samarbetspartner inom kvalitetssäkring, logistik, marknad, teknik och innovation för livsmedelsproducenter i Norden. Företaget grundades 1884.

För mer information se www.r2group.eu