Bayn slår samman affärsområde NAVIA och EUREBA till ett gemensamt affärsområde. Vidare skapas ett nytt affärsområde med en planerad satsning på färdiga konsumentprodukter under varumärket ”takk!”. Förhandlingar pågår med potentiella samarbetspartners i Kina såväl som i Europa. Bolagets tredje affärsområde inkluderar konsult- och projektverksamhet med huvudfokus på den kinesiska marknaden. Även här har Bayn inlett diskussioner kring ett antal projekt med olika aktörer och myndigheter som är intresserade av sockerreducering.

”Vi genomför denna effektivisering för att tydliggöra Bayns olika affärsområden med ökat fokus på olika kundsegment vilket underlättar bildande av lokala partnerskap. Bland annat inför lansering av sockerreducerade konsumentprodukter under varumärket takk! i Kina och andra marknader. När man ersätter tillsatt socker i livsmedel måste man ta hänsyn till lokal lagstiftning och konsumentpreferenser. Bayns tidigare inriktning var helt fokuserad på ingredienser och färdiga lösningar för sockerreducering anpassad till EUs lagstiftning med fokus på livsmedelsproducenter. Vi har dock mottagit många förfrågningar från länder utanför EU och ser att våra kunskaper och affärskoncept inom sockerreducering kan licensieras och franchisas av bolag med lokal anknytning till andra marknader. Vi har utvecklat en modell och varumärken redo för denna expansion ”, säger Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB.

Om Bayn Europe:

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering.  Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, kontakta: Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Bilagor