“Bayn har etablerat sig på marknaden som ett forskningsbaserat företag, vilket vi är, men våra EUREBA®-produkter har nu nått en mognad som möjliggör ett starkare fokus på kommersialisering och försäljning”, säger Lucy Dahlgren, VD.

Som en viktig del i förskjutningen mot kommersialisering tillträder Ange Mertner, tidigare Nordic Sales Director, positionen som vice VD, med marknadsfrågorna som huvudsakligt ansvarsområde.

“Bayns mål för det kommande året är att kommersialisera våra redan utvecklade EUREBA®-produkter samt nya produkter under utveckling, och penetrera marknaden segment för segment”, säger Mertner, som har en framgångsrik bakgrund i att utveckla kundrelationer och öka försäljningen i växande företag. “Vi kommer också att mer offensivt producera färdiga, steviabaserade blandningar, något som kommer att förenkla utvecklingen och förkorta ledtiden från produktidé till marknadslansering för våra kunder.”

“Bayn har positionerat sig mycket väl på marknaden, och har knutit till sig mycket kompetenta medarbetare inom området naturliga sötningsmedel”, säger Mertner. “Marknaden skriker efter naturliga och hälsosamma produkter och Bayn är nu redo att förse marknaden med sina högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar.”

För mer information vänligen kontakta:

Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, mobil +46 73 73 86 752, e-mail ld@bayn.se
Ange Mertner, vVD, Bayn Europe AB, mobil +46 70 467 11 88, e-mail am@bayn.se

Om Bayn Europe AB

Bayn är ett marknadsdrivet, innovativt företag baserat i Stockholm, specialiserat på naturliga och hälsosamma lösningar för sockerreduktion baserade på sötma från växten Stevia Rebaudiana Bertoni. Bayns kunnande reflekteras i de komplexa produktlösningarna som säljs på den Europeiska marknaden under varumärket EUREBA®. Bayn arbetar endast med naturliga ingredienser i sina lösningar för att optimera smak, textur och kostnad till fördel för hälsa och miljö. Bayn fokuserar på vetenskaplig forskning och arbetar i enlighet med strikta riktlinjer för etik och kvalitet i nära samarbete med sina kunder. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North under kortnamn BAYN. För mer information se www.bayn.se. 

Bilagor