“Alla talar om Kinas stora mat- och livsstilsmarknad. För att lyckas på den marknaden krävs både hög kvalitetsnivå, och tillit mellan parterna. Nu är vi mycket glada att vi har enats med Honsea om att de ska bli Bayns strategiska partner. Detta säkrar tillförlitligheten i vår leveranskedja så att vi kan möta den kinesiska marknadens behov”, säger Lucy Dahlgren, grundare och affärsutvecklingsansvarig styrelseledamot på Bayn Europe. “Förutom att ha produktionsfördelen, har Honsea tillgång till råvaror i Kina eftersom de är ledande distributörer för stora ingredienstillverkare som Roquette, Dupont Danisco och DSM, från vilka Bayn’s ingredienser också kommer. Honseas engagemang med Bayn skapar en stark trovärdighet för Bayns inträde på den kinesiska marknaden, och jag är mycket glad att våra lösningar och IP kan skyddas genom vårt varumärke och Bayns nära relation med Honsea.”

“Att ändra eller ersätta det tillsatta sockret i förädlade livsmedel är en revolution i livsmedelsindustrin. Jag hade aldrig trott att någon livsmedelsproducent kunde klara detta”, säger Robert Lo, grundare av Honsea och Managing Director av Honsea Sunshine Biotech Ltd. “Jag är glad att Lucy leder ett passionerat team vars arbete har resulterat i proof of concept och en smakacceptans som mött tillverkarnas behov. Vi kan nu med med gott förtroende stödja Bayn Europe i tillhandahållandet av deras sockerersättningslösning EUREBA® till den kinesiska marknaden.”

(This message will also be available in English on www.bayneurope.com/news)

Bilagor