Stockholm, 23 februari, 2016 – Bayn Europe AB upptar lån från bolagets största aktieägare för att täcka kortsiktigt behov av rörelsekapital. Lån utbetalas i februari och uppgår till 400.000 kr. Lånet löper tillsvidare och på marknadsmässiga villkor. 

Bilagor