“Det ser vi som ett tydligt bevis på att allt fler livsmedelsföretag i Europa är intresserade av EUREBA®, vårt alternativ till socker”, säger Mats Källqvist, marknads- och försäljningschef på Bayn.

Samtidigt växer marknadens efterfrågan på livsmedel och sötsaker med mindre mängder socker, alternativt som inte innehåller något socker alls. Det bidrar till att Bayn ser en ökad efterfrågan.

“Vi ser också att producenterna utvecklar nya sockerreducerade produkter. Den innovativa kraften är en annan förklaring till den ökade orderingången”, säger Mats Källqvist.

Bilagor