Fjärde kvartalet 2015

 • Intäkter 
 903 (396)TSEK
 • Rörelseresultat 
 – 995 (-1 098)TSEK
 • Resultat efter skatt 
 – 904 (-1 124)TSEK
 • Resultat per aktie* 
- 0,24 (-0,34)SEK
 • Resultat per aktie efter full utspädning* – 0,24 (-0,25)SEK

*= antalet aktier är beräknat på 3 788 916 


Januari – december 2015

 • Intäkter 
 3 067 (1 988)TSEK
 • Rörelseresultat 
- 5 041 (-3 918)TSEK
 • Resultat efter skatt  – 5 008 (-4 049)TSEK
 • Resultat per aktie* 
- 1,32 (-1,21)SEK

Resultat per aktie efter full utspädning* 
- 1,32 (-0,92)SEK

*= antalet aktier är beräknat på 3 788 916 


Helåret 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 87 % under 2015. 

 • Bayns organisation genomgick en transformering från produktdriven till marknads- och försäljningsdriven, och företagets fokus på “Vad Bayn kan göra” ersattes av “Vad marknaden behöver”.
 • Organisationsförändringen resulterade i djupare marknadsinsikt och bättre kundrelationer, samt i en effektivisering av den dagliga verksamheten.
 • Produktionskedjan förändrades från ett fokus på ”idé till applikation” till ett fokus på ”från laboratorium till marknaden”.
 • En genomgripande nulägesanalys genomfördes som belyste företagets kärnvärden, vilket 
ledde till en tydligare formulering av företagets vision och mission samt en varumärkesstrategi.
 • Vidareutveckling av företagets kommunikationsstrategi påbörjades med utgångspunkt i 
nulägesanalysen.
 • Ett flertal kontraktstillverkare för produktion av steviablandningar utvärderades.
 • En avtal träffades med företaget D-A Ltd, Bulgarien, kring samarbete för industriella blandning av EUREBA®-lösningar.
 • Försäljningsaktiviteterna ökade från 4 länder förra året till 14 länder till dags dato.
 • Kundsamtal och så kallade ”leads” växlade fokus från stevia som enkel ingrediens till helhetslösningar för sockerreducering och färdiga produkter. Kundintresset och den positiva återkopplingen för EUREBA®-lösningar ökade.
 • Arbetet med EUREBA® marzipan, chokladblandningar och glass från laboratorium till industriell skala slutfördes.
 • Bayn deltog i flertalet mässor och utställningar inom branschen.
 • Bayn genomförde och presenterade en förstudie kring steviaproduktion för den Turkiska marknaden. Studien beställdes av ett i Turkiet ledande företag inom agrikultur. 


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • En kommunikationsplattform togs fram för att lyfta fram Bayn’s kärnvärden och mission i syfte att ompositionera Bayn på den växande marknaden.
 • Diskussioner fördes med distributionspartnern Barentz om nya försäljningsstrategier i syfte att ta marknadsandelar.
 • Bayn deltog i Europas största mässa för livsmedelsingredienser och skapade nya kontakter för tillverkning av EUREBA®-lösningar. 


VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bayn Europe är ett kunskaps- och innovationsföretag som erbjuder livsmedelsindustrin i Europa nya affärsmöjligheter som ökar dess konkurrenskraft. Bayn’s utvecklingsavdelning tar fram kreativa lösningar som reducerar sockret i mat och dryck och skapar nya, naturligt sötade produkter med färre kalorier och en bibehållen smakupplevelse. Bayns dedikerade säljteam bygger starka kundrelationer och erbjuder en etablerad leveranskedja i hela 46 länder. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North under kortnamn BAYN. 


VD HAR ORDET

Den främsta anledningen till att vi går till jobbet varje dag är att vi vill bidra till att förbättra människors hälsa. Socker är ett av vår tids största gissel. Socker i livsmedel orsakar stora problem i form av fetma och diabetes typ 2 i hela världen. Att minska mängden socker i livsmedel och ersätta det med naturliga sötningsmedel för att reducera kalorier är vad Bayns affärsidé ytterst handlar om. En affärsidé som vi också ser som ett uppdrag och ett ansvar för att bygga en hälsosammare värld.

Nöjda konsumenter är det som räknas i slutändan

Människor är idag mycket medvetna om vad de äter. Det finns en djup oro för att det man stoppar i sig innehåller för mycket socker. Det är ett faktum. Men låt oss inte glömma att vi alla har ett sötsug och uppskattar goda smaker. Så när man tar bort sockret måste de nya ingredienserna smaka lika bra och bidra till samma aptitretande konsistens som produkter sötade med socker.

Bayn Europe har sedan starten 2009, knutit till sig några av de mest kreativa pionjärerna och forskarna i sockerreduceringsbranschen. Deras uppdrag är att utveckla Bayns helhetslösningar för att minska socker i mat och dryck och samtidigt uppfylla konsumenternas behov och förväntningar på smakupplevelsen. Bayn samarbetar dessutom med forskare inom naturliga sötningsmedel och sensorik i över 10 länder.

Fram till idag har Bayns kreativa team utvecklat fler än 50 lösningar som testats i olika konsumentpaneler med stor framgång. Vi vet nu, med övertygelse, att våra lösningar för naturlig sockerreducering resulterar i produkter som konsumenterna älskar, både vad gäller smak och textur, och som dessutom är mycket kalorifattiga.

Nu är det dags att växla upp

Sedan börsintroduktionen 2014 har allt fokus legat på att skapa konkurrenskraftiga produkter och på att bygga ett nätverk av forskare, leverantörer och försäljningskanaler. Vi har gått från att vara ett litet utvecklingsföretag på laboratorienivå till det vi nu är – ett etablerat och välrenommerat specialistföretag med provproduktion på industriell nivå. Nu står vi inför att växla upp från utvecklingsföretag till ett marknads- och säljbolag.

Tiden är rätt. Producenter av allt från mat och dryck till glass och choklad är nu väl medvetna om att deras kunder letar efter produkter med mindre socker på grund av de hälsoproblem som socker orsakar. Trenden är stark och förändringen går snabbt.

Fram till idag har livsmedelsproducenter gått och väntat på att marknaden ska efterfråga sockerreducerade produkter. Nu har vi nått den brytpunkten. Konkurrensfördelarna kommer att bli stora för de producenter som blir de första att ställa om sina produktionskedjor. Det är här Bayn Europe kommer in. Våra lösningar står klara att implementera!

Fokus 2016 kommer att ligga på att sälja totallösningar för slutprodukter och vi är väl förberedda. Allt sedan börsintroduktionen 2014 har vi arbetat med att bygga vårt varumärke EUREBA®. Utöver den forskning och utveckling som är basen för vårt arbete har vi också lagt mycket resurser på att analysera livsstilstrender, vi har gjort oss en tillförlitlig bild av konkurrensen på marknaden för sockerreducering och vi har identifierat den vida mängden potentiella kunder.

Vårt framtida mål

Nu när vi flyttar fokus från forskning och utveckling, till marknad och försäljning, är vårt övergripande mål att öka vår omsättning och att positionera oss på marknaden.

Med hjälp av de lösningar som finns i vår produktportfölj, och som gör varumärket EUREBA® så unikt och attraktivt, har vi som målsättning att bli dryckes- och livsmedelsindustrins viktigaste affärspartner. Vi lägger nu vår tid och våra resurser på att nå detta mål så att vi kan prestera optimalt för våra aktieägare och våra kunder.

Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB

Bilagor