FJÄRDE KVARTALET I KORTHET 

Intäkter 1 145 (902) TSEK

Rörelseresultat -4 785 (-2 313) TSEK

Resultat efter skatt -5 058 (-2 343) TSEK

Resultat per aktie* -0,18 (-0,25) SEK 

Resultat per aktie efterfull utspädning* -0,16 (-0,24) SEK

*= antalet aktier är beräknat på 9 727 223.

ÅRET I KORTHET 

Intäkter 3 859 (2 778) TSEK

Rörelseresultat -9 660 (-6 817) TSEK

Resultat efter skatt -9 996 (-6 916) TSEK

Resultat per aktie* -0,71 (-1,06) SEK 

Resultat per aktie efterfull utspädning* -0,62 (-1,05) SEK

*= antalet aktier är beräknat på 9 727 223. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 500 604. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Nettoomsättningen ökade med 140 % under året samtidigt som kostnaderna ökade med 43 %.
 • Bayn har under året gjort avskrivningar på aktiveringar med 1 621 TSEK. 
 • Bayn omförhandlade sitt exklusiva kontrakt med Barentz vilket lett till att Bayn kunnat knyta affärskontakter och distributionsavtal i flera nya länder. Bayn har bland annat tecknat Letter of Intent med Prochem från Schweiz, Paxman från Grekland, Storms AS från Norge, Kemi-Intressen från Sverige och Toikako Kaubandus OÜ från Estland. 
 • Bayn tecknade ett ramavtal med Kong Wua Group för att starta upp ett R&D-center för sockerreducering samt produktion av sockerersättningar i Kina. 
 • SIA Glass lanserade en glassbägare med Bayns totallösningar för glass och fruktberedning. Glassen släpptes till försäljning mot offentlig sektor och utvalda butiker. 
 • Engelholms glass med Bayns sockerersättning EUREBA rullade ut i ett 50-tal butiker under sommaren i flera olika smaker. 
 • Efter lång tid av produktutveckling lanserade Bayn en totallösning för sockerreducering i läskedrycker, något som marknaden länge efterfrågat. 
 • Greklands största läsk- och juicetillverkare lanserade iste sötat med Bayns ingredienser för hälsosam sockerreducering. 
 • Bayn har utvecklat en ny sockerreducerad choklad sötad med Monk Fruit för den kinesiska marknaden. 
 • Bayn lanserade en kinesisk webbsida. 
 • Bayn slog samman NAVIA och EUREBA till ett gemensamt affärsområde. Vidare skapades ett nytt affärsområde med en planerad satsning på färdiga konsumentprodukter under varumärket ”takk!”.
 • Patrik Edström började arbeta på Bayn Europe som COO. Edström har mångårig erfarenhet från försäljning och distribution. 
 • Under perioden har två riktade emissioner genomförts om totalt 7,95 mkr. 
 • Bayn säkrar finansiering om upp till 20 MSEK för utrullning av EUREBA och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 
 • Flera choklad- och pralinproducenter besökte Bayn Studio för workshops i konfektyr utan tillsatt socker. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Bayn har startat dotterbolaget Bayn China för att arbeta med sockerreducering på den kinesiska marknaden. 
 • Bayn fick en första kommersiell order av stevia från en ledande chokladtillverkare i december 2016. Nu har ett års utvärdering givit följdorder med löpande leverans under 2018. 
 • Bayns digitala plattform för sockerreduktion har fått EU-kommissionens kvalitetsstämpel ”Seal of Excellence” för Horizon 2020. Bayn har erhållit 500 TSEK för utveckling av den digitala plattformen. 
   

VD HAR ORDET

I år har vi på Bayn Europe lagt grunden för spännande projekt i framtiden. Vi har tecknat flera Letter of Intent med producenter och distributörer runt om i Europa. Efter år av förberedelser och strategisk planering kommer vi att möta behovet på den kinesiska marknaden där vi ser en stor vilja att förändra. 

2017 var Bayn Europes åttonde år för socker-reducering sen vi grundades 2009.

Socker är en enkel ingrediens att använda men behovet att minska mängden är uppenbar och processen är omfattande.

Förutom de tekniska och smakmässiga utmaningarna kräver sockerreducering också förändringar inom produktionen. När det tillsatta sockret reduceras eller helt tas bort ur systemet, påverkas kedjan. Vårt arbete handlar till stor del om att förenkla processen.

Trots livsmedelsbranschens motstånd mot förändring, har 2017 varit ett bra år för Bayn, med flera framgångar. Vi har utvecklat och utökat vårt sortiment av sockerersättningar under varumärket EUREBA. Detta har lett till spännande samarbeten med såväl ett antal svenska glasstillverkare som flera världsledande dryckesproducenter. 

Vårt innovationscenter i Gävle, har varit öppet för allmänheten och livsmedelsproducenter, och rönt intresse över hela världen. Vi har haft flera besök från internationella kunder vilket har visat att Bayns engagemang och kompetens ger resultat. 

Vårt samarbete med den nederländska distributören Barentz fortsätter rulla och kommer att fokusera på de av deras regioner som besitter de rätta egenskaperna. Nya och mer specialicerade distributörer, och ytterligare försäljningspersonal har knutits till företaget och vi ser ett markant ökat intresse för våra produkter. Detta märks tydligt både på mässor och i antalet offerter samt, inte minst viktigt, i nya beställningar som kommit under årets slut.

Efter år av förberedelser och strategisk planering kommer Bayn under 2018 gå in på den kinesiska marknaden med aktörer inom fastighetsbranschen och den offentliga sektorn. Dessa aktörer ser sockerreducering som en hållbarhetsfaktor för att stärka sina värdeförslag och konkurrensmässiga fördelar. Satsningen på exportmarknader fortsätter och förutom från den kinesiska marknaden har vi fått förfrågningar från såväl Indien som Gulf-staterna.

Vi ser fram emot det nya året, och hoppas att ni vill fortsätta vara med i kampen mot en värld medmindre socker!

Tack för ert förtroende!

Lucy Dahlgren, VD


För mer information, kontakta:

Peter Werme, Styrelseordförande, Bayn Europe AB, e-mail pw@bayn.se

Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering.  Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, 08- 503 01 550

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 09.00 CET.

Bilagor