Bayn är experter på sockerreducering med växtbaserade produkter. Efterfrågan på sockerreducerade eller sockerfria produkter är stor när konsumenterna blir allt mer medvetna om hälsorisken med överkonsumtion av socker. Bayns produkter, utvecklade för att ersätta socker 1:1 både möter denna efterfrågan och utmärker sig genom att vara enkla att använda för livsmedelsproducenterna.

Pändy har ett erfaret produkt-innovationsteam och hög kunskap inom produktionsteknik och produktanpassning samt en historik om att snabbt etablera innovativa produkter på flera marknader.

Bayn och Pandy kompletterar varandra väl och i fusionen finns även flera synergieffekter som bidrar till en effektivare organisation och goda förutsättningar för ökad tillväxt och lönsamhet.

Se intervjun i sin helhet på Corfind.com här.

Bilagor