”2020 har varit intensivt och vi haft en fantastisk utveckling, men som jag ser det så är det nu resan börjar. Vi har byggt en plattform och har nu den strukturella setup som krävs för att skala ytterligare. Vi kommer titta på att göra fler förvärv men i en större kostym och på större bolag som vi tror kan tillföra mervärde till gruppen. Vi ser även en fortsatt utrullning av core-teknologin EUREBA och har redan påbörjat integration i princip alla bolagen som vi förvärvat, något vi väntas se effekterna av under nästa år.” – Simon Petrén, vice VD Bayn Group AB

Intervjun i korthet
· Struktur och organisation nästa år
· Tillbakablick 2020 och genomförda förvärv
· Plan och målsättning 2021

Bayn Group är ett foodtech-bolag med en unik processteknologi för att ersätta socker 1:1, vilket säljs och marknadsförs under det egna varumärket EUREBA. Bolaget har även en ledande portfölj med flera varumärken inom livsmedel med en hälsosammare näringsprofil där socker- och kalorireduktion är huvudfokus. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör Bayns tillväxtstrategi och en central del av Bayns affärsmodell är att aktivt identifiera och förvärva kompletterande foodtech-bolag som bidrar till gruppens lönsamhet och strukturella teknologiplattform. Under 2020 har Bolaget tecknat avtal om förvärv med 6 verksamheter inom olika sektorer och vertikaler i värdekedjan för foodtech hälsosamma livsmedel.
 

Se intervjun här

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, IR and M&A Bayn Group AB (publ)
Tel: +46709999455

Email: simon.petren@bayngroup.com

Om Bayn
Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Viktig information
Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bayn anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bayns kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.