”Under 2021 har vi som mål att leverera fortsatt hög tillväxt med flera och allt större förvärv, där vi med hjälp av obligationsfinansieringen har en financial leverage och ökade möjligheter att stärka vår strukturella plattform. I Bayn har vi även fördelen att börja från ett relativt blankt papper när vi bygger koncernen och inte massor med överflödiga före detta legacy-varumärken eller anläggningar att ta hänsyn till, vilka kanske inte passar in i framtidens FMCG-produkter. Vi kommer fortsätta att plocka russinen ur kakan och stärka bolaget på många olika plan.” – Simon Petrén, VD Bayn Group AB

Intervjun i korthet
· Obligationsfinansiering 2020
· Integration, plan och målbild 2021
· Syn på foodtech-marknaden

Se intervjun här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD
Tel: +46709999455

Email: simon.petren@bayngroup.com

Om Bayn
Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Viktig information
Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bayn anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bayns kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.