”The Humble Co. är ett fantastiskt bolag som jag har möjlighet att följa under en längre tid. Noel är en otroligt duktig entreprenör, en av de absolut bästa som jag träffat genom åren. Han har varit verksam i ECO- och sustainability-vertikalen under 8 års tid, där vi nu med hans nätverk och kompetens ser många spännande potentiella förvärv som skulle passa väl in i vår koncern med fokus på framtidens produkter. FMCG-industrin är en av världens största industrier och den behöver förändras. Vi tror att det finns en väldigt tydlig position för den här typen av koncern, där andra snabbväxande och disruptiva varumärken passar in, både kulturellt och visionsmässigt. Bayn håller på att bli ett attraktivt hem för den här typen av entreprenörer och deras bolag att bli en del av, utvecklas och växa tillsammans i.” – Simon Petrén, VD Bayn Group AB

Intervjun i korthet
· Bakgrunden till förvärvet
· Nytt affärsområde
· Synergier och framtid

Se intervjun här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD
Tel: +46709999455

Email: simon.petren@bayngroup.com

Om Bayn
Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Viktig information
Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bayn anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bayns kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.