“Orderintagen för Bayns sockerersättningslösning EUREBA®, vars försäljning tog riktig fart i somras, fortsätter att öka. Under februari månad har Bayn tagit in beställningar till ett värde på ca 1,2 MSEK. Samtidigt har förfrågningarna ökat, så vi har gott hopp om att trenden kommer att bibehållas”, säger Patrik Edström, VD på Bayn Europe.

Ökningen av försäljningen förklaras delvis av att bearbetningen av existerande kunder gett resultat och av effekterna av företagets närvaro vid Health Ingredients Europe-mässan i Frankfurt i november.

“Förutom vår lyckade direktförsäljning har våra distributörer även varit mycket framgångsrika på EUREBA®, och även på NAVIA® där vi tillsammans skrivit kontrakt med tillverkare på EU-marknaden”, säger Mats Källqvist, Marknad- och Försäljningschef på Bayn Europe.

Bilagor