Första Entreprenörsfonden, som är största ägare i Bayn Europe AB, fortsätter avvecklingen av sina årsfonder enligt plan och överenskommelse med ägarna i fonderna. Totalt delas cirka 190 000 aktier ut i Bayn Europe AB (publ). Utdelningen av aktier innebär en aktiespridning och därmed att nya långsiktiga aktieägare tillkommer i Bayn. Första Entreprenörsfondens totala aktieinnehav i Bayn uppgår till 3 651 148 efter utdelningen.

Om Första Entreprenörsfonden; Första Entreprenörsfonden etablerades 2006 som ett managementbolag för att utvärdera, utveckla och investera i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam i Sverige. Första Entreprenörsfonden har ett erfaret team som tillsammans jobbat med investeringar i tillväxtbolag under många år. Ytterligare information finns att hämta på bolaget hemsida; www.fefonden.se.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.se

Bilagor