Första Entreprenörsfonden är Bayns största aktieägare och äger nu 24% i bolaget.

”Vi är glada för det förtroende som Första Entreprenörsfonden visar oss och vårt arbete genom aktieköpen”, säger Bayns VD Lucy Dahlgren. ”Sedan listningen på Nasdaq Stockholm, First North, i november har Bayn arbetat intensivt med utvecklingen av nya marknadskontakter. Nyheten om listningen gav upphov till mycket positiva reaktioner bland våra distributörer, kunder och leverantörer. Det stora förtroendet från kapitalmarknaden är en stark drivkraft för oss i vidareutvecklingen av vår produktlinje EUREBA och vi ser en tydlig bekräftelse på en växande efterfrågan på lösningar för socker- och kalorireducerade produkter på den dynamiska Stevia-marknaden. Där står vi ut som den specialiserade leverantören av innovativa, tekniska lösningar baserade på naturliga ingredienser som ger synergier med Stevia vad gäller både smak och näring.”

För mer information se www.bayn.se eller kontakta
Lucy Dahlgren, VD, tel 0737-38 67 52, e-mail ld@bayn.se

Om Bayn Europe AB
Bayn är ett innovativt företag baserat i Stockholm, specialiserat på naturliga och hälsosamma lösningar för sockerreduktion med Stevia. Bayns produkter säljs på den Europeiska marknaden under varumärket EUREBA®. Bayn arbetar endast med naturliga bulkingredienser i sina Stevia-applikationer för att optimera smak, textur och kostnad till fördel för hälsa och miljö. Bayn fokuserar på vetenskaplig forskning och arbetar i enlighet med strikta riktlinjer för etik och kvalitet. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North under kortnamn BAYN. För mer information se www.bayn.se.

Bilagor