Historiskt har Tweek uteslutande sålt sina produkter på den svenska marknaden, där varumärket på kort tid nått en marknadsledande position inom socker-reducerad konfektyr. Under mitten av sommaren 2020 påbörjades internationaliseringen av produkterna och där Tweek haft en testförsäljnings-period hos ett antal större kedjor för respektive export-marknad. Testförsäljningen är en del i Bolagets strategiska etableringsprocess och utgör underlag för att datadrivet etablera produkterna i kommande listningar och en bredare utrullning.

Bolaget kan nu, efter ett positivt första listningsbesked, meddela att Finland blir den första marknaden där produkterna lanseras på bred front genom att 5 av de bästsäljande påsarna lanseras i Keskos butiker. Försäljningen i den svenska marknaden har även haft en fortsatt hög tillväxt och både ICA och Coop har även valt att utöka sortimentet där alla Tweek-påsarna nu kommer att finnas tillgängliga i sortimentet i början av nästa år.

Med en marknadsandel om ca 34 % är Kesko den näst största livsmedels-kedjan i Finland efter S-Group (ca 39 %). Totalt har Kesko-kedjan ca 1800 butiker varav ca 1250 på den finska marknaden, vilka är aktuella för den initiala lanseringen av Tweeks produkter.

”Det känns fantastiskt att vi fått ett så pass starkt mottagande på den finska marknaden. Som vi tidigare kommunicerat så ser nyckeltalen för testförsäljningen på export-marknaderna väldigt lovande ut och det här är ännu ett kvitto på att även kedjorna är nöjda med försäljningen och utfallet. Vi har nu fått ett bra avstamp för en bredare lansering i Finland nästa år och vi ser goda förutsättningar att nå en marknadsledande position under 2021. Även arbetet med listningarna för de övriga export-marknaderna som Norge, Danmark, Tyskland och England pågår för fullt och vi väntar svar från flera stora kedjor med potentiellt liknande listningar inför nästa fönster. Jag vill även belysa att vi verkligen har fått en bra start som en del av Bayn Group, där vi redan integrerat ett kombinerat team med talangfulla medarbetare från Pändy och Tweek in i nya Bayn Retail. Vi har på kort fått till en effektiv setup där vi kompletterar varandra väl med export, distribution, online B2B och försäljning mot dagligvaruhandeln. Vi har ett spännande 2021 framför oss!” – Lennart Arvidsson, VD Tweek AB (u.n.ä Bayn Retail AB)

Tweek har ett socker-reducerat godissortiment av 10 sorter påsgodis samt ett större antal sorter med lösviktsgodis. Varumärket är marknadsledare i sin kategori i Sverige och har påbörjar den internationella expansionen under tredje kvartalet i år. Bolaget förvärvades tidigare i år av Bayn Group och ingår i koncernen under namnet Bayn Retail.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, IR and M&A Bayn Group AB (publ)
Tel: +46709999455
Email: simon.petren@bayngroup.com

Om Bayn
Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Viktig information
Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bayn anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bayns kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.