Som tidigare meddelats delar Bayn ut gratis teckningsoptioner (”TO”) till alla aktieägare. På grund av att Bayns TO inte uppfyller Nasdaqs First Norths spridningskrav kommer TO inte att tas upp till handel på First North förrän detta sker. TO kommer att vara anslutna till Euroclear och kunna hållas i en vanlig depå. En (1) teckningsoption medför rätten att teckna en (1) ny aktie till ett lösenpris på 3,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna har en löptid på tre (3) år från 2017-12-11.

Fullständiga villkor för TO återfinns på Bayn Europes hemsida.

Om Bayn Europe

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, kontakta: Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Bilagor