Andra kvartalet i korthet 

Intäkter 826 (682) TSEK

Rörelseresultat -1 757  (-1 580) TSEK

Resultat efter skatt -1 780  (-1 619) TSEK

Resultat per aktie*   -0,23   (-0,29) SEK 

Resultat per aktie efter
full utspädning* -0,23 (-0,22) SEK

*= antalet aktier är beräknat på 7 751 627.

Första halvåret i korthet 

Intäkter 1 817 (1 275) TSEK

Rörelseresultat -3 596  (-2 806) TSEK

Resultat efter skatt -3 643  (-2 860) TSEK

Resultat per aktie*   -0,47 (-0,51) SEK 

Resultat per aktie efter
full utspädning* -0,46 (-0,38) SEK

*= antalet aktier är beräknat på 7 751 627. Antalet utestående teckningsoptioner är 113 667. 

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Nettoomsättningen ökade med 95% och rörelsens kostnader med 32% under det första halvåret 2017, jämfört med 2016.
 • Bayn omförhandlade sitt exklusiva avtal med Barentz vilket lett till att Bayn kunnat knyta affärskontakter och distribustionsavtal i flera nya länder. 
 • Bayn har tecknat Letter of Intent med Storms AS från Norge,  Kemi-Intressen från Sverige, Prochem från Schweiz, Toikako Kaubandus OÜ från Estland samt Paxman från Grekland.
 • Paxman la sin första beställning från Bayn. Leveransen av denna order genomfördes.  
 • SIA Glass lanserade en glassbägare med Bayns totallösningar för glass och fruktberedning. Glassen släpptes till försäljning mot offentlig sektor. 
 • För att komplettera Bayns tidigare varumärke EUREBA® – totallösningar för sockerreducering – lanserade Bayn NAVIA™, ett sortiment av naturliga ingredienser för sockerreducering. 
 • Bayn lanserade en totallösning för sockerreducering i läskedrycker, något som marknaden länge efterfrågat. 
 • Bayn har inlett projekt med ett globalt ledande dryckesföretag. 
 • Greklands största läsk- och juicetillverkare lanserade iste sötad med Bayns ingredienser för hälsosam sockerreducering. 
 • En omstruktureringen av Bayns organisation och arbetsmodell har upprättats med fokus på försäljningsaktiviteter. 
 • En chokladtillverkare besökte Bayn Studio för en heldagskurs i choklad utan tillsatt socker. Bayns R&D-team undervisade i såväl teoretiska som praktiska moment.
 • Bayn genomförde en riktad nyemission om 2,85 Mkr, emissionen tecknades av bland annat Hyresgästföreningen och 5 långsiktiga investerare. 
 • Bayn deltog på Sweden Foodtech, en konferens och event för framtidens innovationer inom livsmedel.
 • Vidare har Bayn också skickat ut ett 50-tal testordrar och varuprover till nordiska glassproducenter och premiumbagerier som ska följas upp inför nästa säsong. 

VD HAR ORDET

Sedan starten för åtta år sedan har Bayn huvudsakligen ägnat sig åt forskning och produktutveckling. Vi har nu första halvåret 2017 lagt ett ökat fokus på marknadsföring och försäljning mot livsmedelsindustrin och dryckesproducenter. Genom distributionspartners runt om i Europa når Bayn nya marknader och stärker sitt varumärke i fler länder. 

Bayns utveckling av sockerersättningar med hälsosamma ingredienser och naturliga sötningsalternativ ligger helt rätt i tiden och vi verkar på en global marknad som omsätter 100-tals miljarder kronor. Om Bayn lyckas nå en marknadsandel på endast 1% av den nordiska marknaden för sockerersättning i glass, choklad och läsk skulle det generera en omsättning  på 170 Mkr per år. Bland våra kunder finns såväl multinationella företag som mindre svenska producenter och alla är överens om att Bayns lösningar behövs på marknaden. 

Efter att vi omförhandlat vårt exklusiva avtal med distributören Barentz har det öppnat upp för nya relationer för distribution och försäljning av både ingredienser och totallösningar. Bayn har tecknat ett flertal Letter of Intent med distributörer runt om i Europa som redan visat positiva resultat. Vi märker ett tydligt uppsving i antalet förfrågningar och testordrar när vi nu syns i fler länder. Vi når ut direkt till fler kunder och får möjlighet att visa att vi förstår deras behov och kan erbjuda en lösning.

Sedan vi lanserade vår totallösning för sockerreducering i läskedryck har vi inlett ett projekt med ett globalt ledande dryckesföretag. Greklands största producent av juice och läsk har under våren också lanserat iste med Bayns ingredienser för sockerreducering i dryck. Att vi möter marknadens behov blir mer än tydligt här.

I slutet av förra året lanserade vi Bayn Studio, ett applicationcenter med provkök för sockerreducering. Där har vi erbjudit bland annat workshops och hälsosam fika till försäljning. Det var nyttigt för oss att nå ut direkt till konsumenter och få deras feedback. Bayn Studio är också vårt center för labbverksamhet och produktutveckling. Livsmedelsproducenter och distributörer kommer ofta dit för att utveckla sina produkter tillsammans med vårt R&D-team på plats och vi blev därför till slut tvungna att stänga ner cafédelen till förmån för produktutveckling. Under hösten kommer vi dock anordna öppet hus där allmänheten bjuds in till sensoriska provningar och smakpaneler. För oss är det viktigt utveckla Bayn genom att kontinuerligt samla in data och feedback från konsumenter. 

Bayn fortsätter att utvecklas och växa, vi tror på våra produkter och på marknaden. I viljan att förändra ger vi inte upp – vi vill se en värld med mindre
socker.

Tack för ert förtroende!

Lucy Dahlgren, VD


För mer information vänligen kontakta Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08.55 CET.