Under 2019 lanserade Hemglass en ny typ av glassmix där sockret ersatts med Bayns sötade fibrer Eureba. Efter framgångsrik lansering och med försäljning enligt budgetprognos har Hemglass nu valt att låta de sockerreducerade produkterna ingå i det ordinarie sortimentet. 

Under en period om fyra år hade Hemglass ingen produkt utan tillsatt socker i sitt sortiment. Våren 2019 gjorde företaget därför en omstart för att återigen testa sockerreducerad glass. Satsningen innebar ett nära utvecklingssamarbete med Bayn Europe, där man tillsammans tog fram en ny glassmix där sockret ersatts med sötade fibrer Eureba. Resultatet blev en familjevänlig Specialmix med klassiska smakerna: jordgubbsstrut, päronsplit, glassbägare respektive pinnglass med vanilj och choklad.  

Under året som gått har Specialmixen fått mycket positiva reaktioner från kunder som vill njuta av god glass, men utan tillsatt socker. Glassäsongen 2019 föll väl ut för Hemglass, där produkten Specialmix sålde enligt plan och budgetprognos. Man har därför nu valt att ta in produkterna i sitt standardsortiment och förväntas ha en fortsatt hög försäljning på produkterna framåt. 

– Det är mycket glädjande att fler konsumenter får möjlighet att ta del av våra lösningar i och med detta. Vi är alla mycket nöjda med produkten som helhet. Samtidigt visar det att vi har en stor potential att skala Eureba och hjälpa andra aktörer på global nivå med liknande lösningar. Reaktioner från konsumenterna har varit mycket positiva och vi ser fram ett fortsatt nära samarbete med Hemglass och deras innovationsteam” säger Patrik Edström, VD Bayn Europe AB 

Eureba är en ny typ av sammansatt ingrediens som Bayn tagit fram för att ersätta socker utan att ge avkall på smak, textur eller munkänsla. Glass-industrin är ett av de första segmenten där Eureba implementerats i och utgör en betydande del av den kommersiella affären för Bayn Europe. Framtagandet av nya kundanpassade produkter där sockret ersätts med Bayns ingredienser är en kritisk faktor i affärsmodellen att visa proof-of-concept för nya kommersiella affärsområden. Den utökade listningen med Hemglass innebär ett fördjupat samarbete och möjligheten till ytterligare affärer framgent.  

Se även Bayn Europes hemsida:  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Simon Petrén, vVD Bayn Europe AB (publ.) 
Tel: +46-709-999 455 

Email: simon.petren@bayneurope.com

Om Bayn Europe: 
Bayn är en food-tech koncern och teknikutvecklare inom sockerreducering som erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från växtbaserade råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under kortnamnet BAYN. 
FNCA Sweden AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-528 00 399, e-mail info@fnca.se. 

Bilagor