Peter Werme, styrelseordförande i Humble Group AB (publ) (”Bolaget”), har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval som styrelseledamot och styrelseordförande vid årsstämman 2023. Peter Werme valdes till styrelseledamot i Bolaget 2010 och till styrelseordförande 2015.

Valberedningen avser att föreslå för årsstämman att välja befintliga styrelseledamoten Dajana Mirborn till ny styrelseordförande.

Peter har varit en starkt bidragande faktor till Humble Groups snabba och framgångsrika utveckling under de senaste åren. Jag vill tacka Peter för hans värdefulla bidrag och engagemang i Humble Group under alla dessa år.” säger Håkan Roos, Humble Groups största aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
E-mail: simon.petren@humblegroup.se
Telefon: +46 (0)8 61 32 888

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble Group är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humble Groups certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se