Humble Group AB (publ) (”Humble”) har via dotterbolaget Humble Incubator AB (”Humble Incubator”) inlett ett samarbete med Hatten Education AB (”Hatten”) avseende lansering av produkter inom flertalet olika kategorier under varumärket ”Babblarna” via ett samägt bolag. ”Babblarna” är ett av Sveriges mest älskade varumärken för barn i åldrarna 1-5 år och har sålt över en miljon böcker, har över en miljard streams på sina musik- och videoklipp och har vunnit TV-priser som Kristallen. Hattens huvudfokus är språkinlärning och Babblarnas böcker är översatta till en rad olika språk.

Genom att kombinera Humbles starka produktions- och distributionsnätverk med Hattens långa erfarenhet av att skapa och förvalta varumärket ”Babblarna”, finns alla förutsättningar för att kunna tillverka kvalitativa produkter som på kort tid får bred distribution. Målsättningen är även att vissa av Humbles varumärken ska lansera produkter tillsammans med ”Babblarna” och det samägda bolaget. Genom samarbetet skapar även Humble och Hatten ett gemensamt läsfrämjande projekt som omfattar ideellt arbete och donationer till organisationer för att förbättra läskvalitén och innehåll främst hos svenska bibliotek.

Det samägda bolaget kommer att vara ett dotterbolag till Humble Incubator, som har ambitionen att skapa 2-4 nya varumärken per år inom olika segment. Humble Incubator fokuserar på att effektivt leverera produkter under nya varumärken från fabrik till kund, vilket kommer att bidra till att minska rörelsekapitalet och förbättra de övergripande flödena i försörjningskedjan, samtidigt som det bidrar till starka bruttomarginaler.

”Det är en stor glädje att se första stora lanseringen genom vår Humble Incubator. Jag hoppas och tror att detta bara är början på vad teamet kan åstadkomma med strategin att vara en preferred partner, när framtidens varumärken väljer aktör att samarbeta med inom FMCG. Vi visar nu styrkan med den plattform som vi byggt i Humble under de senaste åren, där vi har möjlighet att skapa nya varumärken och samarbeten som kommer ha en positiv påverkan för koncernens organiska tillväxt framöver.” – Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

’’Som småbarnsförälder och entreprenör är jag väldigt stolt och hedrad att kunna presentera detta samarbete. Babblarna är ett av Sveriges starkaste varumärken och med den infrastruktur som vi inom Humble byggt upp kan vi säkerställa att Babblarna når sin fulla potential på konsumentmarknaden. Många av våra dotterbolag kommer att vara involverade i denna affär, vilket fortsatt stärker och breddar synergierna som vi dagligen arbetar med. Utan den snabbfotade rörlighet som vi kan erbjuda hade vi inte kunnat få till detta samarbete, vilket verkligen visar på Humble Groups storhet. Flera spännande produktlanseringar planeras redan till sommaren.’’ – Noel Abdayem, Vice-VD Humble Group AB (publ).

”Ambitionen med Babblarna har sedan starten, 2007 varit att gynna språkinlärningen och barnets ordförråd genom språklek. Ur babbel och joller kommer tal och språk. Vår vision är att tillsammans med Humble kunna underlätta barnfamiljers vardag genom att göra vardagsrutiner roligare och fulla av språklek. I Humble har vi funnit en partner som står för kvalitet, passionerat engagemang och som ligger långt framme i hållbarhetsfrågorna samt har en bevisad genomförandeförmåga.” – Anneli Tisell, Babblarnas skapare och medgrundare Hatten Education AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Telephone:+468 61 32 888

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk FMCG-koncern som levererar nästa generations konsumentprodukter som är bättre för människor och planeten. Humbles verksamhet består av affärssegmenten Future Snacking, Quality Nutrition, Sustainable Care och Nordic Distribution, vilka har en inriktning mot hälsa och hållbarhet. Bolaget strävar efter att driva organisk och strukturell tillväxt genom förvärv och med synergier i verksamhetsenheterna. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser.