Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 250 000 000 SEK under Bolagets existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 med en ram om 1 500 000 000 SEK med ISIN: SE0016273742 (”Obligationslånet”). Efter emissionen av de ytterligare obligationerna kommer totalt 1 450 000 000 SEK vara utestående under Obligationslånet. Nettoemissionslikviden från obligationsemissionen ska användas till generella företagsändamål inklusive förvärv, så som annonserades i pressmeddelandet publicerat den 22 juni 2022.

De ytterligare obligationerna emitteras till ett pris om 100 procent av det nominella beloppet. 

Carnegie, Nordea och SEB agerade Joint Bookrunners och finansiella rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se.

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se