Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ytterligare obligationer om 500 000 000 kronor (de ”Ytterligare Obligationerna” eller ”Emissionen”) under dess existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 (ISIN: SE0016273742) med ett ramverk om 1 500 000 000 kronor (”Obligationslånet”). Totalt utestående belopp under Obligationslånet är efter Emissionen 1 200 000 000 kronor. Emissionslikviden kommer att bidra med fortsatt finansiell flexibilitet inför framtida förvärv så som beskrivs i Bolagets pressmeddelande publicerat den 23 september 2021.

Emissionen möttes av ett starkt intresse från Nordiska institutionella investerare och var kraftigt övertecknad. De Ytterligare Obligationerna emitteras till ett pris om 104 % av det nominella beloppet, vilket motsvarar en finansieringskostnad om 3m Stibor + 7.07 % till förfall.

Likviddagen förväntas bli den 5 oktober 2021 och Bolaget avser att notera de Ytterligare Obligationerna på Nasdaq First North Bond Market.

Vi är mycket nöjda över att ha säkrat ny skuldfinansiering till attraktiva villkor. Obligationsemissionen bidrar till en flexibel finansieringsplattform som stödjer vår framtida tillväxtagenda” säger Simon Petrén, VD.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Sole Bookrunner och finansiell rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble

Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE

FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se